Резултати от конкурс за мобилност – 14.07.2016

Списък с класираните преподаватели за мобилност с цел преподаване може да намерите тук

Списък с класираните преподаватели и служители за мобилност с цел обучение – тук

Резерви:

преподавателска мобилност с цел преподаване

мобилност на преподавателския и непреподавателския състав с цел обучение